Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Regulamin

1.Sklep internetowy technikbasenowy.pl (zwany dalej sklepem) umożliwia nabywanie za pomocą sieci środków i produktów związanych z branżą basenową i spa

2.Sklep jest prowadzony przez JT EVENT Tomasz Zdunek z siedzibą w Koszalinie 75-381 Koszalin przy ul. Tradycji 1c/3 NIP: 669-227-02-84 Regon 320423891 (zwany dalej Administratorem), biuro@technikbasenowy.pl Fax +48 94 71 79 121, +48 94 71 79 120 Infolinia 801 011 329

3.Sklep umożliwia Kupującym zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia
(zakupu ) oferowanych towarów.

4.Zamówienia na produkty przyjmowane są 24/dobę przy użyciu maila, formularza na stronie
oraz innych sposobów podanych w dziale kontakt

5.Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy – dostawę zamówionego towaru niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora. Czas realizacji zamówienia przez dobasenu.pl to maksymalnie 14 dni roboczych, po otrzymaniu płatności. Produkty wysyłamy kurierem na adres podany podczas składania zamówienia

6.Dokonując zakupu w sklepie internetowym kupujący zobowiązany jest do podania następujących
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej, numeru
telefonu kontaktowego oraz numeru NIP (jeśli posiada).
Kupujący podając dane osobowe w trakcie zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą.
Ponadto informujemy, iż:
A) Administratorem danych osobowych jest:JTEVENT Tomasz Zdunek z siedzibą w Koszalinie 75-381 przy ul. Tradycji 1c/3, NIP: 669-227-02-84, Regon 320423891, biuro@jtevent.pl, Fax +48 94 71 79 121, +48 947179120, 
B) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy odpłatnego
nabycia (zakupu ) oferowanych towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2018 r.)
C) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera na podany adres e-
mailowy, przekazane dane osobowe będą ponadto przetwarzane w celu marketingu
produktów i usług administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych. Zgodę można w każdym czasie wycofać.
D) Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom w celach
handlowych lub marketingowych ani przekazywane do innego państwa ani organizacji
międzynarodowej.
E) Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w
przepisach prawa podatkowego.
F) Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu poprzez kontakt pocztą lub pocztą elektroniczną z
Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 2 i w pkt 6 lit. A) Regulaminu
G) Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do GIODO/UODO, jeżeli uzna, że
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

H) Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji
umowy odpłatnego nabycia (zakupu ) oferowanych towarów.

7.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po akceptacji i przyjęciu do realizacji przez obsługę sklepu uprzednio złożonego przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, czyli w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep specjalnym emailem zawierającym m.in. treść "Zamówienie zostało przyjęte. Dziękujemy za wybór sklepu CHEMIABASENOWASKLEP.PL.". O akceptacji i przyjęciu do realizacji Klient może zostać poinformowany wiadomością email lub drogą telefoniczną.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.Zawartość strony w domenie dobasenu.pl oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej Prawa do zawartych w sklepie materiałów i plików tworzących sklep przysługują JT EVENT Tomasz Zdunek i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie w tym jako element innych stron WWW.

9.Kupujący ma prawo zgłosić reklamację pocztą elektroniczną lub na adresy podane w pkt.2 regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od złożenia.

10.Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r O prawach konsumenta ( art. 27 ) Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów zwrotu towaru (np. przesyłki kurierskiej)
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej 
 

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”
Prawo do zwrotu bez podania przyczyny nie dotyczy tzw. produktów personalizowanych czyli takich, które są wykonywane na specjalne życzenie klienta (np. produktów z naklejonymi specjalnymi etykietkami z logo klienta).

11.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl